ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد زیر را در جای خالی زیر آن وارد کنید.
این درخواست برای جلوگیری از فعالیت ربات های مخرب است.
Browse extensions by category

هزینه ثبت
انتقال و تمدید
تمدید
.com
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.net
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.,org
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.in
12,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
13,000 تومان
1 سال
.pw
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.ir
4,100 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.asia
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.band
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
70,000 تومان
1 سال
.biz
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.xyz
12,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
33,000 تومان
1 سال
.academy
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.accountants
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.actor
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
.adult
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
272,000 تومان
1 سال
.ae
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
332,000 تومان
1 سال
.agency
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
64,000 تومان
1 سال
.airforce
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.am
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
280,000 تومان
1 سال
.amsterdam
132,000 تومان
1 سال
N/A
132,000 تومان
1 سال
.apartments
156,000 تومان
1 سال
N/A
156,000 تومان
1 سال
.army
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.associates
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.at
52,000 تومان
1 سال
N/A
52,000 تومان
1 سال
.audio
44,000 تومان
1 سال
N/A
44,000 تومان
1 سال
.bar
232,000 تومان
1 سال
N/A
232,000 تومان
1 سال
.bargains
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.bayern
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.be
34,000 تومان
1 سال
N/A
34,000 تومان
1 سال
.beer
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.bike
96,000 تومان
1 سال
N/A
96,000 تومان
1 سال
.bingo
150,000 تومان
1 سال
N/A
150,000 تومان
1 سال
.black
16,000 تومان
1 سال
N/A
16,000 تومان
1 سال
.run
3,500 تومان
1 سال
3,500 تومان
1 سال
3,500 تومان
1 سال
.blue
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.space
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
8,000 تومان
1 سال
.pro
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
12,000 تومان
1 سال
.com.es
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.nz new!
170,000 تومان
1 سال
N/A
170,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 هاست ندارید؟

از بین پلن های متنوع پرداز میزبان یکی انتخاب کنید

ارائه SSL رایگان روی تمامی سرویس ها

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .