نمایندگی میزبانی وب(دایرکت ادمین)

نمایندگی هاست دایرکت ادمین 10 گیگ

تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سرعت و کیفیت بسیار بالا
وب سرور Nginx + Apache
قابلیت تعریف dns اختصاصی
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین

  • 10 گیگابایت فضا
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 20 گیگ

تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سرعت و کیفیت بسیار بالا
وب سرور Nginx + Apache
قابلیت تعریف dns اختصاصی
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین

  • 20 گیگابایت فضا
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 50 گیگ

تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سرعت و کیفیت بسیار بالا
وب سرور Nginx + Apache
قابلیت تعریف dns اختصاصی
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین

  • 50 گیگابایت فضا
نمایندگی هاست دایرکت ادمین 100 گیگ

تعداد اکانت نامحدود
دیتابیس نامحدود
سایر امکانات نامحدود
سرعت و کیفیت بسیار بالا
وب سرور Nginx + Apache
قابلیت تعریف dns اختصاصی
کنترل پنل قدرتمند دایرکت ادمین

  • 100 گیگابایت فضا