میزبانی فایل(دایرکت ادمین)

هاست دانلود - 50 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 50 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 100 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 100 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 200 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 200 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 500 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 500 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 1000 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 1000 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 2000 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 2000 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست دانلود - 3000 گیگابایت

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد

 • 3000 گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین پنل
هاست با منابع دلخواه
 • blue">برای خرید هاست دانلود با منابع دلخواه با بخش فروش مکاتبه کنید

  red" href="">ارسال تیکت به بخش فروش 0تومان

سفارش دهید