میزبانی فایل(دایرکت ادمین)

هاست دانلود - 50 گیگابایت


 
10,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


50 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 100 گیگابایت


 
15,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


100 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 200 گیگابایت


 
20,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


200 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 500 گیگابایت


 
40,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


500 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 1000 گیگابایت


 
70,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


1000 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 2000 گیگابایت


 
135,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


2000 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست دانلود - 3000 گیگابایت


 
200,000 تومان
ماهانه

پهنای باتد نامحدود
اد دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
دیتابیس 0 عدد


3000 گیگابایت فضا

دایرکت ادمین پنل

هاست با منابع دلخواه


 
0 تومان

blue">برای خرید هاست دانلود با منابع دلخواه با بخش فروش مکاتبه کنید

red" href="">ارسال تیکت به بخش فروش سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution