مشخصات سرور های ما

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

سرور اختصاصی از دیتاسنتر هتزنر آلمان با مشخصات زیر
Cpanel

Processor = Intel® Core™ i7-6700
Cores/Threads = 4C / 8 T
Frequency = 3.6 GHz+
RAM = 32GB DDR4
Disks = 2x 2TB SATA6Gb/s7200 Rpm
RAID = Soft
Network connection = 1Gbpsسرورهای اختصاصی از فرانسه با مشخصات زیر:
vmware
سرور های مجازی ساز ما
Processor=Intel  Xeon E5E5-1630v3
Cores/Threads = 4C / 8 T
Frequency = 3.8 GHz+
RAM = 64GB DDR4
Disks = 2x 2TB SATA6Gb/s7200 Rpm
RAID = Soft
Network connection = 1Gbps