یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی آلفا ریسلر پربازدید - 20 گیگابایت
فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز: 10
اکانت نمایندگی مجاز: 20 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری :روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
80,000 تومان ماهانه

نمایندگی آلفا ریسلر پربازدید - 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز: 20
اکانت نمایندگی مجاز: 50 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری :روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
110,000 تومان ماهانه

نمایندگی آلفا ریسلر پربازدید - 100 گیگابایت
فضا : 100 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
تعداد اکانت مستر ریسلر مجاز: 50
اکانت نمایندگی مجاز: 100 عدد
کنترل پنل : Cpanel/WHM
بک آپ گیری :روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
160,000 تومان ماهانه