یافتن محصولات و سرویس ها


vps 1
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 256 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
25,000 تومان ماهانه

vps2
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 512 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
30,000 تومان ماهانه

vps3
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 768 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
33,000 تومان ماهانه

vps4
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
36,000 تومان ماهانه

vps5
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 1536 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
45,000 تومان ماهانه

vps6
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
55,000 تومان ماهانه