یافتن محصولات و سرویس ها


سرور مجازی آمریکا - vps 1
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 256 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
25,000 تومان ماهانه

سرور مجازی آمریکا - vps 2
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 512 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
30,000 تومان ماهانه

سرور مجازی آمریکا - vps 3
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 768 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
33,000 تومان ماهانه

سرور مجازی آمریکا - vps 4
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
36,000 تومان ماهانه

سرور مجازی آمریکا - vps 5
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 1536 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
45,000 تومان ماهانه

سرور مجازی آمریکا - vps 6
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
55,000 تومان ماهانه