سرور مجازی فرانسه

vps1

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
1024 مگابایت رم
60 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

vps2

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
2048 مگابایت رم
70 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

vps3

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
3072 مگابایت رم
100 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

vps4

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
4096 مگابایت رم
120 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود پهنای باند
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

vps5

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
6144 گیگابایت رم
300 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر

vps6

Intel Xeon E3 1225v2 پردازنده
8192 مگابایت رم
600 گیگابایت هارد دیسک
نامحدود ترافیک
1Gbps پورت
ovh/فرانسه دیتاسنتر