یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی ویژه
قیمت این پنل نمایندگی 200 هزارتومان برای 1 سال می باشد.
تعرفه پیامک
50001: 100 ریال
50002: 114 ریال
50004: 114 ریال
1000: 116 ریال
2000: 131 ریال
3000: 116 ریال
021: 97 ریال
( BTS ) دکل ایرانسل : 100 ریال
هزینه تمدید بین 60 تا 100 درصد تخفیف ارائه میشود.
هزینه ایجاد زیر نماینده و نمایندگی مشابه : 30 هزار تومان ( ارسال متوسط روزانه بالای 5 هزار پیامک؛ ایجاد نمایندگی زیر مجموعه و تمدید نمایندگی ها به صورت رایگان انجام خواهد شد.)
برای هر نماینده تعداد 4 خط اختصاصی از اپراتورهای 1000،3000،50002،50004 به صورت رایگان ارائه میشود
برای کلیه کاربران نماینده (هر کاربر= یک خط 50002 و یک خط 50004) به صورت رایگان ارائه میشود.
200,000 تومان به صورت یک بار