یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی سی پنل ایران - 3 گیگابایت
فضا : 3 گیگ SSD

ترافیک : 10 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
10,000 تومان ماهانه
100,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 4 گیگابایت
فضا : 4 گیگ SSD

ترافیک : 10 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
13,000 تومان ماهانه
130,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 5 گیگابایت
فضا : 5 گیگ SSD

ترافیک : 15 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
15,000 تومان ماهانه
150,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 10 گیگابایت
فضا : 10 گیگ SSD

ترافیک : 20 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
20,000 تومان ماهانه
200,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 15گیگابایت
فضا : 15 گیگ SSD

ترافیک : 30 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
30,000 تومان ماهانه
300,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 20 گیگابایت
فضا : 20 گیگ SSD

ترافیک : 40 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
40,000 تومان ماهانه
40,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 30 گیگابایت
فضا : 30 گیگ SSD

ترافیک : 50 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
45,000 تومان ماهانه
45,000 تومان سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگ SSD

ترافیک : 100 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM
60,000 تومان ماهانه
600,000 تومان سالانه