یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی مستر استاندارد - 10 گیگابایت
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت هاست : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : 10 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
20,000 تومان ماهانه

نمایندگی مستر استاندارد - 20 گیگابایت
فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت هاست : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : 20 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
30,000 تومان ماهانه

نمایندگی مستر استاندارد - 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت هاست : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : 50 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
50,000 تومان ماهانه