یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی آلفا استاندارد - 20 گیگابایت
فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : نامحدود
تعداد اکانت مستر : 20 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
40,000 تومان ماهانه

نمایندگی آلفا استاندارد - 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : نامحدود
تعداد اکانت مستر : 50 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
60,000 تومان ماهانه

نمایندگی آلفا استاندارد - 100 گیگابایت
فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
تعداد اکانت : نامحدود
تعداد اکانت رسیلر : نامحدود
تعداد اکانت مستر : 100 عدد
امکانات دیگر : نامحدود
کنترل پنل سی پنل
بک آپ گیری منظم
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
80,000 تومان ماهانه