یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی مستر ریسیلر پربازدید - 10 گیگابایت
فضا : 10 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز: 10 عدد
اکانت سی پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل : Cpanel/WHM
نوع هارد:SSD
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
40,000 تومان ماهانه

نمایندگی مستر ریسیلر پربازدید -20 گیگابایت
فضا : 20 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز: 20 عدد
اکانت سی پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل : Cpanel/WHM
نوع هارد:SSD
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
65,000 تومان ماهانه

نمایندگی مستر ریسیلر پربازدید -50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
ترافیک ماهیانه : نامحدود
اکانت نمایندگی مجاز: 50 عدد
اکانت سی پنل مجاز: نامحدود
کنترل پنل : Cpanel/WHM
نوع هارد:SSD
بک آپ گیری : روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
قابلیت بک آپ گيري توسط نماینده:دارد
قابلیت ریستور بک آپ توسط نماینده:دارد
قابلیت انتقال وب سایت توسط نماینده:دارد
ورژن پی اچ پی:انتخابی توسط خود کاربر
تعداد اکانت ایمیل : نامحدود
تعداد بانک اطلاعاتی : نامحدود
تعداد ساب دامین : نامحدود
تعداد پارک دامین : نامحدود
وب سرور : LiteSpeed
تحویل حداکثر بیست و چهار ساعت پس از پرداخت
90,000 تومان ماهانه